Samarbetspartner och Branschrelaterat

Certifikat / Medlemsorganisationer


Sp Certifierad ISO 9001

AB Certifierad

Igshpa Sweden

C borrare

Avanti

Samarbetsföretag


T-S Rör
Tel: 070-6402164

Ivab Infjärdens värme AB
0104144150

Harboms Rör
Tel: 070-3260520

KF Larssons Rörfirma AB
0292-30162 Alt. 018-247333
kflarssonsrorfirma.se

Gräsbo Rör
Tel: 0292 23090
www.grasboror.se

Östervåla VVS
Tel: 0292-71160
www.ostervalavvs.se

Upplanda rör och fastigheter
0707102326

Branschrelaterat


 

 

System Avanti: www.avantisystem.se

Vår kompetens är vattenförsörjning med grundvatten ur borrad brunn. Det är också bergvärme med värmepump, för energibesparande uppvärmning. Våra brunnar borgar för kvalitet och kunnande, med erfarenhet sedan 1970-talet. Under 1990-talet blev våra brunnar de första typgodkända.

 

 

Grundfos: www.grundfos.com

Grundfoskoncernen är välkänd över hela världen för sina kvalitetspumpar och pumpsystem. Grundfos pumpar levererar friskt vatten till torra ökenområden, cirkulerar varmvatten i hem och på kontor i kallare klimat. De transporterar vatten och andra vätskor inom industrin för bevattning, övervakar grundvatten under soptippar samt under industriella deponiplatser.

 

 

SGU, Sveriges geologiska undersökning: www.sgu.se

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

 

 

Kabelanvisning: www.kabelanvisning.com

Sveriges elnätbolag – TeliaSonera – Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.