Samarbetspartner och Branschrelaterat

Certifieringar, sammarbetspartners & information

Certifikat & Medlemsorganisationer

Branchrelaterat

SGU logotype

SGU, Sveriges geologiska undersökning: www.sgu.se

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

Grundfos logotype

Grundfos: www.grundfos.com

Grundfoskoncernen är välkänd över hela världen för sina kvalitetspumpar och pumpsystem. Grundfos pumpar levererar friskt vatten till torra ökenområden, cirkulerar varmvatten i hem och på kontor i kallare klimat. De transporterar vatten och andra vätskor inom industrin för bevattning, övervakar grundvatten under soptippar samt under industriella deponiplatser.

Ledningskollens Logotype

Ledningskollen: www.ledningskollen.se

Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.

System Avanti Logotype

Borrföretagen: borrforetagen.se

Borrföretagen i Sverige är en branschorganisation och sammanslutning av borrentreprenörer som bland annat arbetar med borrning av energi- och vattenbrunnar, grundläggningsborrning, prospektering samt markundersökningar. Vi förenar cirka 80 % av brunnsborrningsbranschen.

Samarbetsföretag

Harboms Rör

Tel: 070-3260520

Östervåla VVS AB

Tel: 0292-711 60

Upplanda rör och fastigheter

Tel: 070-7102326

Vanliga frågor om brunnsborrning

Det kan vara många saker att tänka på och frågorna kan vara många, här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Behöver jag som kund söka tillstånd innan?

För bergvärme krävs ett tillstånd från din kommun. Kontakta din kommun för mer information.
För vattenbrunnar behövs inget tillstånd av myndigheter.

Behöver jag förbereda något?

När vi träffas för att gå igenom offerten kommer du få all information du behöver. Om du redan vet att du har elledningar i marken behöver du kontakta ledningskollen.se för att få dessa utmärkta inför arbetet.

Kan ni utföra reparation på befintlig brunn?

Absolut, vi kan hjälpa dig med pumpbyte och andra reparationsarbete på din brunn.

Kontakta oss