Tjänster

Vattenborrning

Allmänt

Vi utför våra vattenborrningar och pumpinstallationer enligt System Avanti, som erbjuder helhetslösningar för alla tänkbara behov.
Vi har även försäljning av vattenpumpar och filter. Vi är återförsäljare för Grundfos – besök gärna deras hemsida för information om deras pumpprogram: www.grundfos.com.

Om vattenborrning

Vilken teknik som bör användas för att borra en brunn avgörs av markförhållandena. I lösa jordlager som grus och sand krävs en speciell teknik, i berg en annan.

Sänkborrmetoden är den tekniskt mest lämpade för borrning efter vatten. Metoden ger ett rakt borrhål ned till önskat djup. Arbetet sker snabbt och relativt tyst. Normalt tar det en till tre dagar att borra en brunn.

Om man inte på förhand kan avgöra var det finns vatten, är det klokt att placera brunnen så att ledningsdragningen blir så enkel som möjligt.

Välkommen att kontakta oss, så hjälper vi er att hitta den optimala lösningen för de förhållanden som råder just där ni vill ha en brunn!

Bergvärme

Allmänt

Vi borrar för bergvärme samt erbjuder även kompletta bergvärmeinstallationer, där vi tar hand om allt åt våra kunder: borrning, grävning, demontering av eventuell oljetank/-panna samt installation av värmepump.

Avanti Bergvärme

Vi utför våra energiborrningar och bergvärmeinstallationer enligt System Avanti. Inom Avanti-organisationen har man tagit hänsyn till både geologiska förhållanden och många års tekniska erfarenheter, när man utvecklat Avanti Bergvärme. Det innebär att en Avanti bergvärmeanläggning är en väldimensionerad anläggning.

Fördelar med en rätt dimensionerad bergvärmeanläggning med
värmepump är:

  • energisnål
  • miljövänlig
  • ger tillbaka upp till tre gånger mer energi än den förbrukar
  • fungerar under årets alla dagar
  • investeringen betalar sig efter några år

Specialborrningar

Vi utför olika typer av specialborrningar för VA-rör och elledningar. Kunderna är i första hand el- och entreprenadföretag samt Vägverket.