Tjänster

Brunn-, Berg- & Specialborrning
Vi hjälper dig hela vägen. Från borrning, till vatten i kranen!

Vatten- & Brunnsborrning

Vi utför våra vattenborrningar och pumpinstallationer och, erbjuder helhetslösningar för alla tänkbara behov.
Vi har även försäljning av vattenpumpar och filter.

Om vattenborrning

Vilken teknik som bör användas för att borra en brunn avgörs av markförhållandena. I lösa jordlager som grus och sand krävs en speciell teknik, i berg en annan.

Sänkborrmetoden är den tekniskt mest lämpade för borrning efter vatten. Metoden ger ett borrhål ned till önskat djup. Arbetet sker snabbt och relativt tyst. Normalt tar det en till tre dagar att borra en brunn.

Om man inte på förhand kan avgöra var det finns vatten, är det klokt att placera brunnen så att ledningsdragningen blir så enkel som möjligt.

Välkommen att kontakta oss, så hjälper vi er att hitta den optimala lösningen för de förhållanden som råder just där ni vill ha en brunn!

Hur går det till?

Steg 1. Offerten!

Första steget när du behöver brunnsborrning utförd är att kontakta oss för en offert, När du sätt över offerten kontaktar du oss för att boka in ett hembesök.

Steg 2. Möte och plannering

Vi träffas på plats och går igenom offerten. Nu lägger vi en plan och du får ett ungefärligt starttid när arbetet kan påbörjas. Själva borrningen tar mellan 1-3 dagar beroende på omständigheter.

Steg 3. Arbetet påbörjas

Nu kommer vi ut till dig och påbörjar arbetet med att borra din nya brunn.

Steg 4. Montering av pumputrustning

När brunnen är borrad blir nästa steg att montera pumputrustningen som transporterar vattnet från brunnen till ert hem.

Steg 5. Vattenanalys

När arbetet är utfört och klart får du ett vattenanalys kit. Vattenanalysen gör du först efter någon månad och sedan minst vart 3:e år.

Steg 6. Vattenrening vid behov

Slutligen kan vi hjälpa er med filter och vattenrening om vattenanalysen visar ett behov av vattenrening.

Prisvärd och miljövänlig värme!

Bergvärme

Bergvärme fungerar genom att man först borrar ner i berget. I borrhålet monterar man sedan slang som fylls med en vätska (collectorsprit) som blir uppvärmd av bergets naturliga värme. Vätskan cirkulerar och tar med sig värmen till värmepumpen som i sin tur värmer upp insidan av huset.

Vi tar hand om det det mesta. Från borrning för bergvärme, montering i borrhål samt nedgrävning av slang, fram till ditt hus, redo att kopplas in.

 

Bergvärmens fördelar!

FUNGERAR ÅRETS ALLA DAGAR

ENERGISNÅL

MILJÖVÄNLIG

UPP TILL TRE GÅNGER MER ENERGI ÄN DU FÖRBRUKAR

INVESTERINGEN BETALAR SIG EFTER NÅGRA ÅR

Specialborrning

Vi utför olika typer av specialborrningar för VA-rör, elledningar och fiber.
T.ex. Borrning under väg för att dra fiber och el. Kunderna är i första hand el- och entreprenadföretag samt Vägverket
.

 Vi kan även göra förarbete för att lägga en brygga genom att borra ner foderrör i berg där man sedan förankrar bryggan. 

Vanliga frågor om brunnsborrning

Det kan vara många saker att tänka på och frågorna kan vara många, här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Behöver jag som kund söka tillstånd innan?

För bergvärme krävs ett tillstånd från din kommun. Kontakta din kommun för mer information.
För vattenbrunnar behövs inget tillstånd av myndigheter om brunnen placeras inom skyddsområde eller vid vissa vattendrag.

Behöver jag förbereda något?

När vi träffas för att gå igenom offerten kommer du få all information du behöver. Om du redan vet att du har elledningar i marken behöver du kontakta ledningskollen.se för att få dessa utmärkta inför arbetet.

Kan ni utföra reparation på befintlig brunn?

Absolut, vi kan hjälpa dig med pumpbyte och andra reparationsarbete på din brunn.

Kontakta oss